Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

An Giang: Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

09:19 30/12/2020

Vào ngày 25/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

Quyết định do Ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ban hành.

Theo đó: Công nhận 07 (Bảy) xã, phường, thị trấn đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã” năm 2020 và công nhận 51 (Năm mươi một) xã, phường, thị trấn đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã” sau 03 năm thực hiện.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang