Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

03:12 17/09/2020

Trong 2 ngày 16, 17/9/2020, Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đã tổ chức tập huấn các cán bộ công đoàn cơ sở ngành Y tế An Giang. Tham gia tập huấn gồm đồng chí Trần Lưu Phong – Trưởng Ban chính sách pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Dương Thị Thu Cúc - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế An Giang, đồng chí Hồ Văn Thông Em - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế An Giang, cùng với Chủ tịch và Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế An Giang.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở đã được báo cáo viên Trần Lưu Phong – Trưởng Ban chính sách pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt những nội dung tập huấn gồm: Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra tài chính công đoàn; triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII); nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn; công tác tổ chức và nội dung hoạt động của Tổ công đoàn; một số quy định mới của Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019; công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế; Công đoàn cơ sở phòng và xử lý khi có đoàn viên công đoàn, người lao động bị bạo hành tại các cơ sở y tế... Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết, liên quan trực tiếp đến quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của tổ chức Công đoàn hiện nay.

Buổi tập huấn đã giúp các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị kỹ năng hoạt động, kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức, nắm vững các nghiệp vụ trong công tác công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thanh Phú – Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang