Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Thống nhất số liệu 3 chương trình việc làm không dễ

09:48 26/03/2019

Công tác tiêm chủng mở rộng là một trong những công tác trọng tâm của chương trình mục tiêu quốc gia - Dự án, trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, từ trước đến nay việc quản lý đối tượng tiêm chùng nhất là trẻ em dưới 12 tháng tuổi có liên quan đến 2 chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do bất cập về số liệu quản lý. Chính vì thế khi thực hiện số trẻ diện tiêm chủng không được tiêm ngừa hay tiêm trể so với quy định vẫn còn sót ngoài cộng đồng là vấn đế tồn tại nhiều năm chưa có hồi kết.

Năm 2014 Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo, cũng như được nhắc nhở nhiều lần trong các hội nghị tổng kết cuối năm của Ngành Y tế, Lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp phải điều tra cập nhật để có số liệu thống nhất từ 3 chương trình: Tiêm chủng mở rộng, Chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Qua thời gian dài trên 4 năm mặc dù đã có nhiều nổ lực, nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi. Ban giám đốc Trung tâm Y tế và Ban giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã nhiều lần phối hợp thảo luận để tìm ra nguyên nhân có giải pháp hợp lý nhất nhằm cải thiện tình trạng sai lệch số liệu của 3 chương trình; nhưng mọi nổ lực vẫn chưa mang lại hiệu quả. Cuối năm 2018 Lãnh đạo khoa kiểm soát bệnh tật cùng với cán bộ chương trình tiêm chủng tuyến huyện chọn Trạm y tế xã khánh An là nơi thực hiện mô hình kết quả đã đạt được như mong đợi.

Phương pháp thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy chương trình tiêm chủng mở rộng làm trọng tâm thống kề toàn bộ số trẻ quản lý , tương tự Chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng liệt kê danh sách đối tượng quản lý

Bước 2: Tiến hành ra soát danh sách để loại trừ những đối tượng trùng tên trong danh sách.

Bước 3: Cập nhật vào danh sách những đối tượng mà chương trình mình chưa có là đã hoàn chỉnh việc bổ sung số liệu 3 chương trình.

Với kết quả trên, ngày 24/01/2019 Lãnh đạo khoa kiểm soát bệnh tật cùng với cán bộ chương trình tiêm chủng; đã tiến hành tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Tiêm chủng mở rộng 14 Trạm Y tế xã – thị trấn. Trong buổi tập huấn từng cán bộ chuyên trách chương trình được hướng dẫn cụ thể, những thắc mắc được giải đáp tường tận thông qua các danh sách 3 chương trình các xã mang theo.

Qua tập huấn Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Tiêm chủng 14/14 xã – thị trấn đã nắm được phương pháp điều tra, quản lý tốt hơn đối tượng  từ 3 chương trình góp phần hoàn thành tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới.

Ys Nguyễn Tấn Lợi - TTYT huyện An Phú

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang