Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Tổng kết công tác Y tế năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

02:11 21/01/2020

Chiều ngày 17/01/2019, Bs. Từ Quốc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt các chỉ tiêu cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó, ngành đã đạt được 02 chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao là số giường bệnh/10.000 dân đạt 25,62%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 87,9%. Mạng lưới Y tế ở cả 3 tuyến được củng cố và tiếp tục phát triển, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 05 đơn vị Y tế tuyến tỉnh. Ngành còn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, ngành còn thực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh các dịch bệnh mới. Ngành đã tiếp tục thực hiện tốt đề án cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng, kết hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, ngành còn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “An Giang điện tử” ngành Y tế giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030.

(Bs. Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang báo cáo tổng kết công tác Y tế 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bs. Từ Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Trong năm 2020, ngành Y tế cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau

(Bs. Từ Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch số 48-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang nhằm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác Dân số trong tình hình mới”;

- Thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố đa chức năng khám chữa bệnh, dự phòng và dân số; sắp xếp lại các phòng khám đa khoa khu vực huyện; đầu tư xây dựng cơ sở mới cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm, bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt và các trạm Y tế xã đạt chuẩn trong bộ tiêu chí về nông thôn mới;

- Tập trung thực hiện Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân, thực hiện tốt thí điểm bệnh án điện tử tại bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc. Tiếp tục phát triển một số chuyên ngành về Tim mạch, Mắt, Sản Nhi, Chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa gan mật… tại các bệnh viện tuyến tỉnh thông qua hình thức bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện tuyến Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh.

(Bs. Phạm Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm KSBT An Giang báo cáo tham luận công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm)

(Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Phó trưởng phòng TCCB, Sở Y tế An Giang báo cáo công tác tuyển dụng viên chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Y tế)

Minh Hải – Thanh Phú

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang