Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

09:15 19/08/2020

Vao ngày 18/8/2020, Sở Y tế An Giang đã ban hành Công văn số 2066/SYT-NVY về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 gửi đến các Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 852/UBND-KGVX ngày 13/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

          Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và hướng dẫn người thân cài đặt ứng dụng Bluezone, luôn bật kết nối Bluetooth; yêu cầu, hướng dẫn người đến làm việc, liên hệ công tác (có sử dụng điện thoại thông minh) cài đặt ứng dụng Bluezone, bật kết nối Bluetooth.

2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện nội dung văn bản này đến tất cả nhân viên y tế cài đặt và hướng dẫn người dân đến khám, chữa bệnh cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone.

3. Thường xuyên truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn/ để cập nhật các thông tin, tài liệu tuyên truyền mới nhất về ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác hướng dẫn và tuyên truyền.

4. Phòng Y tế huyện, thị, thành phố thông tin đến các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn biết và thực hiện.

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện/.

Phạm Ngọc Anh

Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về