Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Đánh giá chất lượng hoạt động y tế dự phòng các Trung tâm Y tế huyện, thi, thành phố tỉnh An Giang năm 2019

09:45 28/02/2020

Thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-SYT ngày 20/11/2019 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế dự phòng các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố năm 2019. Từ ngày 11/12/2019 đến ngày 25/12/2019, Đoàn kiểm tra đã triển khai đánh giá chất lượng công tác y tế dự phòng đối với Trung tâm Y tế (TTYT) 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang.

Kết quả, năm 2019 đã có sự chuyển biến tích cực về công tác y tế dự phòng tại các địa phương, TTYT huyện An Phú đạt điểm trung bình 4.08 (mức chất lượng tốt), 10 TTYT còn lại đạt điểm trung bình từ 3.07 đến 3.78, không có đơn vị nào có điểm trung bình dưới 3 điểm. 

TT

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN PHÚC TRA

ĐIỀM TB NĂM 2018

ĐIỂM TRUNG BÌNH ĐẠT ĐƯỢC 2019

1

TTYT huyện An Phú

11/12/2019

3.96

4.08

2

TTYT TP Long Xuyên

06/12/2019

3.6

3.78

3

TTYT TX Tân Châu

10/12/2019

3.36

3.57

4

TTYT huyện Thoại Sơn

27/11/2019

3.4

3.54

5

TTYT huyện Phú Tân

03/12/2019

3.2

3.36

6

TTYT huyện Tịnh Biên

13/12/2019

3.5

3.31

7

TTYT huyện Châu Thành

18/12/2019

3.39

3.27

8

TTYT huyện Chợ Mới

17/12/2019

3.11

3.26

9

TTYT huyện Châu Phú

26/12/2019

3.21

3.24

10

TTYT huyện Tri Tôn

19/12/2019

3.41

3.22

11

TTYT TP Châu Đốc

25/12/2019

3.26

3.07

 

Nhìn chung, hoạt động về y tế dự phòng tại các TTYT tuyến huyện năm 2019 được tổ chức, triển khai và thực hiện khá đầy đủ, đa số các TTYT được đánh giá đạt mức khá về chất lượng theo mức đánh giá được quy định tại “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế tuyến huyện năm 2019”. Bên cạnh những khó khăn về dịch bệnh lưu hành (Sốt xuất huyết, Tay chân miệng) tăng cao hơn năm 2018 theo xu hướng chung của cả nước; kinh phí hỗ trợ cho công tác y tế dự phòng còn hạn chế. Các TTYT huyện, thị, thành phố đã tích cực tham mưu, tranh thủ được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác y tế dự phòng, khống chế hiệu quả các ổ dịch, không để cho dịch Sốt xuất huyết, Tay chân miệng lan rộng trong cộng đồng. 

Trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động về y tế dự phòng tại các địa phương, các cở sở y tế, bệnh viện, các TTYT huyện, thị, thành phố cần quan tâm hơn nữa một số vấn đề sau:

- Cập nhật thông tin các trường hợp bệnh trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm, hệ thống cảnh báo dịch sớm, góp phần tích cực trong công tác phát hiện sớm, xử lý dịch kịp thời, không để dịch lan rộng trong cộng đồng;

- Triển khai, thực hiện đầy đủ các mũi tiêm tại các vòng tiêm chủng, tăng cường tiêm bổ sung các mũi tiêm chưa đạt chỉ tiêu (OPV, VNNB, Sởi, Sởi-rubella…);

- Hoàn thành chỉ tiêu điều tra các yếu tố nguy cơ trong công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm như: đái tháo đường, tăng huyết áp...;

- Tăng cường khám, tư vấn điều trị, phát hiện biến cố bất lợi trong lao kháng thuốc, hỗ trợ người bệnh hạn chế bỏ điều trị và tử vong.

Ths. Nguyễn Hữu Lộc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang