Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo mở lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược - lần 1/2020 (1570/TB-SYT, ngày 24/6/2020)

08:45 25/06/2020

Sở Y tế mở lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.
Responsive image
 

Thời gian: 01 ngày, thứ bảy ngày 04/7/2020
Địa điểm: Hội trường Câu lạc bộ Hưu Trí.

Tài Liệu đính kèm:Tải về