Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo mức thu học phí đào tạo chương trình đại trà năm học 2019-2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

09:15 22/11/2019

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-ĐHYDCT ngày 26/6/2019 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  Sở Y tế An Giang thông báo mức thu học phí đào tạo chương trình đại trà năm học 2019-2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ:

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang