Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Cập nhật tình hình dịch bệnh

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 (tuần 4) từ ngày 21/01/2023 đến 27/01/2023

03:25 27/01/2023

Từ ngày 21/01/2023 đến 27/01/2023, phát hiện 00 trường hợp, luỹ kế 43.145. Đang quản lý điều trị: 00 trường hợp, tại nhà: 00, tại cơ sở điều trị: 00. Điều trị khỏi: 00 trường hợp, luỹ kế 41.730. Tử vong: 00 trường hợp, luỹ kế 1.415 chiếm 3,27%/số mắc.

 

 1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang:

STT

Trong ngày

Lũy kế

Ghi chú

1

Mắc mới: 00 trường hợp

43.145

 

2

Đang quản lý điều trị: 00 trường hợp

 

  • Tại nhà: 00
  • Tại cơ sở điều trị: 00

3

Điều trị khỏi: 00 trường hợp

41.730

 

4

Tử vong: 00 trường hợp

 1.415

Chiếm 3,27%/số mắc

Nhận xét: Trong tuần 4 phát hiện 00 trường hợp trong tỉnh.

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 407.014 mẫu.

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,4%;

+ Mũi 2:         99,7%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 1:    79,6%;  

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 2:   94%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1:     105,4%;

+ Mũi 2:     101,8%;

+ Mũi 3:       67,9%.

- Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+  Mũi 1:     94,4%;

Mũi 2:      82,7%.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh