Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Cập nhật tình hình dịch bệnh

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 (tuần 11/2023) từ ngày từ ngày 11/03/2023 đến 17/3/2023

03:12 17/03/2023

Từ ngày 11/03/2023 đến 17/3/2023, phát hiện 00 trường hợp, luỹ kế 43.145. Đang quản lý điều trị: 00 trường hợp, tại nhà: 00, tại cơ sở điều trị: 00. Điều trị khỏi: 00 trường hợp, luỹ kế luỹ kế 41.730. Tử vong: 00 trường hợp, luỹ kế 1.415 chiếm 3,27%/số mắc.

 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang năm 2023:

STT

Trong tuần

Lũy kế

Ghi chú

1

Mắc mới trong tuần: 00 trường hợp

01

 

2

Đang quản lý điều trị: 00 trường hợp

 

  • Tại nhà: 00
  • Tại cơ sở điều trị: 00

3

Điều trị khỏi: 00 trường hợp

01

 

4

Tử vong: 00 trường hợp

 00

 

Nhận xét: Trong tuần 11/2023 phát hiện 00 trường hợp trong tỉnh.

2. Lũy kế tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang (từ 15/4/2021 đến 17/3/2023):

  • Số trường hợp mắc:   43.145 trường hợp.
  • Điều trị khỏi:              41.730 trường hợp.
  • Tử vong:                       1.415 trường hợp (chiếm 3,27%/số mắc).

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 407.014 mẫu.

3. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,4%;

+ Mũi 2:         99,7%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 1:    80,5%;  

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 2:   95%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1:     105,4%;

+ Mũi 2:     101,8%;

+ Mũi 3:       67,9%.

- Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+  Mũi 1:     94,7%;

Mũi 2:      83,6%.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh