Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang: Nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2022

12:36 25/05/2022

Vào ngày 24/5/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1576/SYT-TCCB về việc nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2022.

Cụ thể:

Căn cứ Thông báo số 671/TB-ĐHYDCT ngày 14/04/2022 và Thông báo số 57/ĐTSĐH-ĐHYDCT ngày 10/05/2022 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Sau khi rà soát nhu cầu đào tạo đã đăng ký, Sở Y tế thống nhất phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chiêu sinh các lớp Sau đại học năm 2022 tổ chức tại tỉnh An Giang, cụ thể:

- CKI Nội khoa: mở tại thành phố Châu Đốc.

- CKI Điều dưỡng, CKI Dược lý và dược lâm sàng: mở tại thành phố Long Xuyên.

Đề nghị các thí sinh dự tuyển các lớp Sau đại học tại An Giang chuẩn bị hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 671/TB-ĐHYDCT và Thông báo số 57/ĐTSĐH-ĐHYDCT (có đăng tải trên website http://www.ctump.edu.vn/).

Lưu ý:

1. Trước khi nộp hồ sơ phải kiểm tra đảm bảo đủ thành phần và điều kiện tiêu chuẩn quy định, đồng thời đăng ký thông tin online và in kết quả đăng ký kèm theo hồ sơ;

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế gửi Tờ trình và hồ sơ dự tuyển của thí sinh về Sở Y tế (thông qua phòng Tổ chức cán bộ) để xem xét, cử dự thi theo quy định đối với thí sinh là công chức, viên chức trực thuộc.

3. Các cơ quan, đơn vị chưa gửi danh sách đăng ký theo Công văn số 1167/SYT-TCCB ngày 22/04/2022 của Sở Y tế về việc tuyển sinh các lớp đào
tạo Sau đại học tại An Giang năm 2022, hoặc có điều chỉnh, bổ sung, Sở Y tế đề nghị gửi kèm theo hồ sơ dự tuyển để lưu hồ sơ.

Các văn bản và hồ sơ dự tuyển nộp về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế (trong giờ hành chính) đến hết ngày 10/06/2022 để xem xét, tiếp nhận trước khi nộp hồ sơ online theo quy định.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các thí sinh đã đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ theo quy định. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số điện thoại 0763.810.815.

Trân trọng./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh