Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Thành phố Long Xuyên

04:57 01/05/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
         
1 Phòng Y tế Địa chỉ:1331 Trần Hưng Đạo, Mỹ Long, TPLX, An Giang
  Nguyễn Văn Sử Trưởng phòng 02963.944734 0918.359124
  Võ Thị Tiếng Phó Trưởng phòng 02963.945450 0918.203251
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Số 09 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, TPLX
  Nguyễn Minh Tân  Giám đốc   0918 755 296
  Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc   0918 277 388
  Võ Ngọc Minh Phó Giám Đốc   0913 762 244
  Nguyễn Thị Hân Phó Giám Đốc   0949 649 679
  Lê Hoàng Dũ Trưởng phòng TCHC 02963 840 223 0918 436 419
    Fax 02963 949 926  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ Địa chỉ:1331 Trần Hưng Đạo, Mỹ Long, TPLX, An Giang
     Lê Văn Minh  Giám đốc 0296.3846.499 0918.027.981
     Lê Thị Bạch Trinh Trưởng Ban HCTC 0296.3846.499 01.998.122.668

VP Sở Y tế An Giang