Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Chợ Mới

02:00 20/04/2018

Responsive image
 
1 Phòng Y tế Chợ Mới Địa chỉ: ấp Thị 2, TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới
  Nguyễn Văn Danh Trưởng phòng 02963883336 0917350806
  Phan Tấn Tài Phó Trưởng phòng 02963883336 02963502493
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Hưởng, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
  Điện thoại:

3.883452

   
  Đường dây nóng: 0967.977919    
  Email: ttyte.chomoi@angiang.gov.vn    
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Bs. Trần Quốc Phú Giám đốc 3.887352 0902. 552500
  Bs Phạm Việt Phong Phó Giám đốc 3.887947 0907.966688
  Bs. Võ Minh Tánh Phó Giám đốc 3.702702 0919.191776
  Bs. Nguyễn Phước Bình Phó Giám đốc   0919. 461867
  Phòng Hành chính   3.883452  
  Email: tchc.ttytchomoi@gmail.com