Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Thoại Sơn

02:00 17/04/2018

Responsive image
 
1 Phòng Y tế   
  Trần Thị Phương Phó phòng 3,879,892 0919. 190.749
  Phòng Hành chính   3,879,892  
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại sơn
  Điện thoại:

3.879387

   
  Fax:

3.879387

   
  Đườn dây nóng:

0967.951919

   
  Email:

ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
      0296.273700  
  Trần Ngọc Điệp Phó Giám Đốc   0918.619466
  Nguyễn Thị Sương Phó Giám Đốc 0296.290400 0907.907194
  Võ La Cường

Phó Giám Đốc

  0969.365286
  Phòng Hành chính  

3.711914

 
 

Fax

 

3.711914

 
  Email:

phongtchcttytets@gmail.com

   

Văn phòng Sở Y tế An Giang