Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo danh sách đề cử đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học năm 2021

03:47 24/09/2021

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Hội đồng xét tuyển sinh đào tạo đặt hàng theo trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên năm 2021 của tỉnh An Giang đã tiến hành họp xét chọn và đề cử thí sinh theo đặt hàng.