Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

03:21 07/09/2021

Vào ngày 06/9/2021, Bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã ký ban hành Thông báo số 804/TB-BVAG về việc Thông báo tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 1295/QĐ-SYT ngày 29/7/2021 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức  năm 2021 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng 115 viên chức Bệnh viện viện đa khoa trung tâm An Giang, cụ thể như sau:

TT

Chức danh nghề nghiệp

Mã số

Số lượng

1

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

51

2

Bác sĩ YHDP (hạng III)

V.08.02.06

1

3

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

10

4

Dược sĩ (hạng IV)

V.08.08.23

4

5

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.17

8

6

Điều dưỡng (hạng III)

V.08.05.12

5

7

Điều dưỡng (hạng IV)

V.08.05.13

15

8

YTCC (hạng III)

V.08.04.10

1

9

Kỹ sư (hạng III)

V.05.02.07

9

10

Kỹ thuật viên (hạng IV)

V.05.02.08

3

11

Kế toán viên

06.031

6

12

Chuyên viên

01.003

2

Tổng cộng

 

115

 

 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Bệnh viện xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020;

b) Thí sinh dự tuyển đăng ký và nộp hồ sơ vào Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã được thông báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện qua 02 vòng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 06/10/2021 (từ ngày ra thông báo đến hết 30 ngày sau đó).

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ  Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, địa chỉ số 60 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, chi tiết liên hệ số điện thoại 0296 3853.530 – 0916.158.788 gặp BS. Dương Thị Thuc Cúc.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 sẽ thông báo sau.

* Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang (http://www.soyte.angiang.gov.vn), Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (http://bvag.com.vn/), Báo An Giang và niêm yết thông báo này công khai tại bệnh viện.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang