Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần (từ ngày 22/04 đến 26/04/2019)

03:10 24/04/2019

Thứ Hai (22/04)

- Giao ban cấp I 

- Lấy ý kiến xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

- Sở Y tế An Giang

- Sở Lao động TBXH

Thứ Ba (23/04)

- Tham dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quý I năm 2019

- Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Sao Mai, tx. Tân Châu

- Vp Hội đồng nhân dân

- UBND tỉnh

Thứ Tư (24/04)

 

 

Thứ Năm (25/04)

- Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

- Hội thảo an toàn thông tin trong cách mạng công nghệ 4.0

- Giải quyết vướng mắc giao đất cho Trường Đại học An Giang

- Sở Tư pháp

- UBND tỉnh

- UBND tỉnh

Thứ Sáu (26/04)

   

Vp Sở Y tế