Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022: Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng năm 2022.

10:27 16/01/2023

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách 463 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế như sau:

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB Sở Y tế

Hình ảnh