Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá

04:23 06/09/2023

Vào ngày 06/9/2023, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký Giấy mời số 142/GM-SYT về việc “Cung cấp dịch vụ thẩm định giá”.
Cụ thể:
Sở Y tế An Giang (Chủ đầu tư) có nhu cầu thuê các tổ chức tư vấn có đủ năng lực thẩm định giá tài sản trong lĩnh vực y tế. Nội dung yêu cầu thẩm định như sau:
1. Tài sản thẩm định giá: Là danh mục trang thiết bị y tế thuộc các gói thầu sau:
- Gói thầu 01: Trang thiết bị cho chẩn đoạn hình ảnh, nha khoa, chống nhiễm khuẩn và khác (đính kèm phụ lục 1).
- Gói thầu 02: Trang thiết bị y tế cho cấp cứu, mổ, xét nghiệm, y học cổ truyền và khác (Đính kèm phụ lục 2).
2. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 9 năm 2023.
3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm.
Sở Y tế An Giang kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến phòng Kế hoạch – Tài chính - Sở Y tế An Giang.
*Hồ sơ năng lực bao gồm:
Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Công văn chấp nhận thực hiện dịch vụ thẩm định giá; Thư chào phí dịch vụ thẩm định giá;  các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
*Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: Trong giờ hành chính. Bắt đầu từ 06/9/2023 đến trước 17h00 ngày 15/9/2023.
- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế An Giang, số 15 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Người liên hệ: Phạm Chương Bình, chuyên viên phòng Kế hoạch – tài chính; Số điện thoại: 0966.947.147.
Trân trọng kính chào./.

 

Responsive image
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang