Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành y tế năm 2023.

04:03 22/09/2023

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh ngày 20 tháng 9 năm 2023, Sở Y tế thông báo kết quả xét tuyển như sau:

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang