Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang: Nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2021

01:59 09/06/2021

Vào ngày 08/6/2021, Sở Y tế An Giang ra Công văn số 1454/SYT-TCCB về việc Nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2021.

Căn cứ Thông báo số 644/TB-ĐHYDCT ngày 09/04/2021 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về tuyển sinh Sau đại học năm 2021.

Sở Y tế thông báo các thí sinh dự tuyển các lớp Sau đại học tại An Giang (CKI Nội khoa, CKI Y học gia đình và CKI Lao và bệnh phổi) chuẩn bị hồ sơ dự tuyển theo quy định và nộp về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế (trong giờ hành chính) đến hết ngày 14/06/2021 để tổng hợp gửi về Trường lên kế hoạch tổ chức lớp.

Lưu ý:

1. Trước khi nộp hồ sơ phải kiểm tra đảm bảo đủ thành phần và điều kiện tiêu chuẩn quy định, đồng thời đăng ký thông tin online và in kết quả đăng ký kèm theo hồ sơ;

2. Khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh phải mang theo các loại văn bằng bản gốc để đối chiếu;

3. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định, nộp bổ sung phiếu chuyển lệ phí vào tài khoản của Trường, cụ thể:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

- Số tài khoản: 011.100.0115668

- Mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

- Nội dung: “Lệ phí CKI + chuyên ngành + tại An Giang khóa 2021-2023 + Họ và tên + Số điện thoại”

- Lệ phí: 2.540.000 đồng (Hai triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng)

Bao gồm:

+ Lệ phí đăng ký dự tuyển: 80.000 đ/thí sinh

+ Lệ phí ôn thi: 1.960.000 đ/thí sinh (980.000 đ/môn x 02 môn)

+ Lệ phí thi: 500.000 đ/thí sinh (250.000 đ/môn x 02 môn)

Đồng thời nộp tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế phí kiểm tra và lưu trữ hồ sơ cho phòng Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 50.000 đồng/thí sinh.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các thí sinh đã đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ theo quy định.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang