Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Danh mục Bí mật nhà nước

02:08 03/02/2021

Danh mục Bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, hiện đã ban hành 30 danh mục bí mật nhà nước của các lĩnh vực gồm có:
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang