Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Tập huấn “An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm” năm 2023 tại tỉnh An Giang

02:20 21/06/2023

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị về thời gian tổ chức khóa đào tạo trực tiếp “An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm” với những nội dung như sau:

 

1. Thời gian dự kiến: 03 ngày, từ ngày                   27 - 29/6/2023.

2. Số tiết: 24 tiết/3 ngày.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Y tế

4. Chương trình học: Đính kèm phụ lục 1 của  Công văn số 1802/PAS-ĐT ngày 20/6/2023 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh         

5.Quét mã QR để đăng ký tham dự khóa học

6. Học phí:

+ Học phí: 4.200.000 đồng/01 học viên đối với lớp trên 30 đến dưới 40 học viên tham dự.

+ Học phí:  3.900.000 đồng/01 học viên đối với lớp từ 40 học viên tham dự trở lên.

(Học phí đã bao gồm: (1) tài liệu, (2) văn phòng phẩm, (3) giấy chứng nhận, (4) giải khát, (5) chi phí đi lại, ăn ở của giảng viên và ban tổ chức, (6) chi phí thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị giảng dạy).

Các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác do học viên tự chi trả.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết về tổ chức lớp tập huấn nêu trên và đề nghị các đơn vị, cá nhân khẩn trương đăng ký tham dự theo danh sách đã đăng ký cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (kèm danh sách).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên đào tạo Viện Pasteur TP.HCM. ĐT: 0933.365.588. Email: thuha.pasteur.vn@gmail.com.  

Ghi chú: Nếu đến thời gian này, các đơn vị có đăng ký thêm, đề nghị các đơn vị đăng ký trực tiếp theo hướng dẫn nêu trên của Viện Pasteur để tổng hợp.

Đề nghị TTYT huyện, thi, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở trên địa bàn quản lý biết để đăng ký, đồng thời để Ban tổ chức sắp xếp cho lớp tập huấn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang