Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

THÔNG BÁO: Ngừng hoạt động Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh An Giang.

09:23 01/02/2023

Vào ngày 01/02/2023: Ông Lê Quốc Cường – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ký Thông báo số 04/TB-STTTT về việc thông báo ngừng hoạt động Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể:

Căn cứ Thông báo số 62/TB-CVT ngày 13/01/2023 của Cục Viễn thông về việc chấp nhận việc hoàn trả mã, số viễn thông.

Trong thời gian dịch COVID-19 vừa qua, nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà thông qua kênh thông tin liên lạc duy nhất là Tổng đài 1022 để người dân thực hiện liên lạc với ngành y tế và qua đó, tổng đài 1022 đã mang lại hiệu quả cao trong công tác hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị cũng như các thắc mắc mà người dân cần được tư vấn chăm sóc.

Hiện nay, tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 và truyền thông về dịch bệnh COVID-19, người dân đa số đã hiểu biết đúng về dịch bệnh COVID-19 và không còn nhu cầu liên lạc qua kênh Tổng đài để được tư vấn sức khoẻ về COVID-19.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc ngừng hoạt động Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Tổng đài 1022 hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 13/01/2023.

2. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ thực hiện một số nội dung như sau:

a) Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp nhận và hướng dẫn kịp thời đối với người dân có những triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 . Đồng thời, hỗ trợ người dân đăng ký vào hệ thống phần mềm Hỗ trợ điều trị F0 tại nhà của tỉnh để nhân viên y tế hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe, điều trị tại nhà.

b) Các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ ngừng định tuyến tất cả các cuộc gọi đến số (0296)1022 của tỉnh An Giang.

c) Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tuyên truyền đến người dân về việc ngừng hoạt động Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang