Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Triệu tập đại biểu tham dự lớp Chuyên đề: Cập nhật điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân lớn tuổi, Công tác dược lâm sàng–Quản lý tương tác thuốc.

10:42 03/03/2023

Vào Sáng ngày 03/3/2023, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký Thông báo số 490/TB-SYT về việc tổ chức chương trình tập huấn Chuyên đề “Cập nhật điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân lớn tuổi, Công tác dược lâm sàng – Quản lý tương tác thuốc”.

Cụ thể:

Ngày 23/02/2023, Sở Y tế có Thông báo số 487/TB-SYT về việc tổ chức tập huấn chuyên đề “Cập nhật điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân lớn tuổi, Công tác dược lâm sàng – Quản lý tương tác thuốc”.

Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký tham dự của các đơn vị, Sở Y tế thông báo triệu tập các đại biểu tham dự chương trình tập huấn chuyên đề như sau:

- Tổng số: 308 bác sĩ, dược sĩ (danh sách đính kèm);

- Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/03/2023 (thứ 7);

- Địa điểm: tại hội trường CLB Hưu trí An Giang, số 05 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang.

Đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các bác sĩ, dược sĩ đến tham dự đầy đủ để chương trình tập huấn được thành công.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh