Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo xét tuyển đào tạo theo hợp đồng trình độ đại học ngành y tế năm 2023 (gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển)

10:41 08/09/2023

Sở Y tế thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo theo hợp đồng trình độ đại học vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023, cụ thể:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển

a) Đối tượng

- Thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

- Thí sinh là người thường trú từ đủ 03 năm trở lên tại địa phương.

b) Chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển

- Ngành Y khoa

+ Chỉ tiêu: 23

+ Ngưỡng điểm: thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ 24,52 điểm trở lên.

- Ngành Răng Hàm Mặt (ưu tiên xét cho thí sinh thường trú tại 03 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và An Phú). Trường hợp thí sinh thường trú tại các huyện khác trong tỉnh có nhu cầu xét tuyển ngành Răng Hàm Mặt thì phải có cam kết phục vụ tại 03 huyện nêu trên theo sự phân công của tỉnh.

+ Chỉ tiêu: 02

+ Ngưỡng điểm: thí sinh có điểm xét tuyển từ 24,40 điểm trở lên

2. Thời gian, địa điểm đăng ký xét tuyển

a) Các thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có tên trong danh sách thí sinh xét tuyển hợp đồng đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (đính kèm), đăng ký tại Sở Y tế.

b) Thời gian đăng ký: Giờ hành chính, từ ngày 08/9/2023 đến hết ngày 12/9/2023.

3. Thành phần hồ sơ

a) Đơn đăng ký theo mẫu (đính kèm);

b) Phiếu điểm bảng chính;

c) Giấy xác nhận đăng ký thường trú tại địa phương từ đủ 36 tháng trở lên.

Lưu ý: Thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học một ngành của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hoặc Trường khác sẽ không được xét tuyển theo hợp đồng.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang