Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang: Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022.

10:09 24/11/2022

Vào ngày 23/11/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 3795/TB-SYT về việc thông báo nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022.

 

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-SYT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 (đính kèm phụ lục).

Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau. Đề nghị thí sinh có nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng thường xuyên theo dõi thông báo trên trang web Sở Y tế tại địa chỉ https://soyte.angiang.gov.vn.

Ghi chú: Danh mục tài liệu ôn tập được niêm yết tại các đơn vị mà thí sinh nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang