Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 vòng phỏng vấn (vòng 2)

06:04 09/10/2020

Vào ngày 08/10/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Y tế tỉnh An Giang đã ra Thông báo số 361/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 vòng phỏng vấn (vòng 2)

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phóng Sở Y tế An Giang