Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

04:29 08/08/2023

Ngày 08/8/2023, Bệnh viện Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã ký Thông báo số 1035/TB-BVAG về việc Thông báo tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

 

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 26/7/2023 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 855/KH-BVAG ngày 29/6/2023 về việc tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2023;

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu cầu tuyển dụng: 159

TT

Chức danh nghề nghiệp

Mã số

Số lượng

1

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

22

2

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

06

3

Dược sĩ (hạng IV)

V.08.08.23

16

4

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.18

04

5

Điều dưỡng (hạng III)

V.08.05.12

01

6

Điều dưỡng (hạng IV)

V.08.05.13

97

7

Công nghệ thông tin (hạng III)

V.11.06.14

02

8

Kỹ thuật viên y (hạng IV)

V.08.07.19

08

9

Kế toán viên

06.031

02

10

Chuyên viên

01.003

01

Tổng cộng

 

159

 

(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành ngề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp do Bệnh viện xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a)  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển viên chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dụng kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (không cần sao y);

- Bản sao đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Hai phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận là thí sinh, số điện thoại (để Hội đồng gửi các thông báo có liên quan đến người dự tuyển theo quy định);

- Không tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện;

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Bệnh viện tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Điều 11, Mục 3, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 như sau:

a) Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đầy đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Bệnh viện sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh là 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện đối tượng ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Việc xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm trong kỳ xét tuyển được thực hiện thông qua các văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/8/2023 đến hết ngày 07/9/2023.

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, địa chỉ số 60 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết liên hệ số điện thoại 0296.3853.530 Phòng Tổ chức cán bộ - 0916.158.788 gặp Bác sĩ CKI. Dương Thị Thu Cúc - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn).

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển là 400.000 đồng/hồ sơ (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Cá nhân nộp lệ phí tại Quầy thu phí tầng trệt Phòng Tài chính kế toán.

- Các trường hợp thí sinh đã nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển nhưng không tham gia xét tuyển thì không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí.

* Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang (http://www.soyte.angiang.gov.vn), Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (http://bvag.com.vn/), Báo An Giang và niêm yết thông báo này công khai tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang