Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang thông báo bổ sung thông tin vào Phiếu đăng ký tuyển dụng đối với Chức danh “Kỹ sư (hạng III) – Mã số: V.05.02.07”

09:44 07/11/2022

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng chức danh nghề nghiệp “Kỹ sư (hạng III) – Mã số: V.05.02.07” trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ngành Y tế năm 2022.

 

Sở Y tế An Giang thông báo đến các thí sinh có nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp “Kỹ sư (hạng III) – Mã số: V.05.02.07” liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế để bổ sung thông tin vào Phiếu đăng ký tuyển dụng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau "Điều chỉnh, bổ sung về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng chức danh nghề nghiệp “Kỹ sư (hạng III) - Mã số: V.05.02.07” tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 2476/KH-SYT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022", cụ thể:

1. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Yêu cầu về trình độ tin học: Phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Thời gian bổ sung thông tin: Từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 14/11/2022.

- Đia điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

- Địa chỉ: Số 15, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02963. 852518.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB Sở Y tế