Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Phê duyệt danh sách đào tạo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2020

08:17 13/10/2020

Vào ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND và Quyết định số 2369/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đào tạo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2020
Sở Y tế An Giang đăng tài 02 Quyết định của UBND tỉnh An Giang:
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang