Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo xét tuyển theo nhu cầu xã hội chuyên ngành Y khoa hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

09:10 06/10/2020

Vào ngày 06/10/2020, Sở Y tế An Giang đã ra Thông báo số 2476/TB-SYT về việc xét tuyển theo nhu cầu xã hội chuyên ngành Y khoa hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

 

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang