Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển hệ địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Cần Thơ năm 2020

10:42 16/10/2020

Sở Y tế thông báo triệu tập thí sinh (phụ huynh đi kèm) trúng tuyển hệ địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Cần Thơ năm 2020 đến tham dự để nghe phổ biến nội quy tham gia đào tạo địa chỉ sử dụng và làm thủ tục nhập học

Thời gian : vào lúc 15 giờ, ngày 16/10/2020

Địa điểm: Hội trường Sở Y tế An Giang. Số 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hồ sơ chuẩn bị (02 bộ)

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang