Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Chi cục và Trung tâm Y tế tuyến tỉnh

04:57 02/05/2018

CHI CỤC & TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN TỈNH
   
         
1 CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ    
  Địa chỉ: số 13 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
  Đường dây nóng:

0835.278593

   
  Điện thoại:

3.859017

   
  Fax: Không    
  Email:

ccdskhhgd@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Bs. Nguyễn Hồng Chi cục trưởng 3.859018 0911.500349
  Bs. Mai Văn Gấm Chi cục phó 3.853015 0913.695040
  Phòng Hành chính   3.859.017  
 

Fax:

 

Không

 
 

Email:

ccdskhhgd@angiang.gov.vn

   
2 CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM    
 

Địa chỉ: 71 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang

 

Đường dây nóng:

0913.707037

   
 

Điện thoại:

3.957811

   
 

Fax:

Không

   
 

Email:

ccatvstp@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Bs. Nguyễn Chí Công Chi cục trưởng 3.957811 0913.707037
  Bs Lê Nhất Linh Chi cục phó 3.957811 0982.856133
  Phòng Hành chính   3.957811  
 

Fax:

 

Không

 
 

Email:

ccatvstp@angiang.gov.vn

   

3

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

Địa chỉ: 28 Nguyễn Du, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

 

Đường dây nóng:

0853000115

   
 

Điện thoại:

3.852305

   
 

Fax:

Không

   
 

Email:

ttytdp@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Bs. Phạm Quang Quốc Uy

Giám đốc

 

0913.741601

  Bs.Võ Huy Danh Phó Giám đốc  

0916.649.333

  Bs. Dương Anh Linh Phó Giám đốc  

0908.866.091

 

Bs. Lê Minh Uy

Phó Giám đốc

 

0888.242.829

  Phòng Hành chính  

3.852.305

 
 

Fax

 

Không

 
 

Email:

tchcytdpag@yahoo.com.vn

   
4 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM    
 

Địa chỉ: Thửa số 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, An Giang

 

Đường dây nóng:

     
 

Điện thoại:

3.841763

   
 

Fax:

3.953221

   
 

Email:

ttkndpmp@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Ds. Trần Quốc Tuấn Giám đốc 3.841763 0918.541.447
 

Phòng Hành chính

 

3.841763

 
 

Fax:

 

3.953221

 
 

Email:

kiemnghiemag@gmail.com

   
5 TT GIÁM ĐỊNH Y KHOA      
 

Địa chỉ: 79 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang

Email: gdyk@angiang.gov.vn
 

Đường dây nóng:

     
 

Điện thoại:

     
 

Fax:

     
 

Email:

     
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Bs. Nguyễn Văn Chinh Giám đốc

3.852.148

0913.969.605
 

Bs. Nguyễn Thanh Khiết

Phó Giám đốc

 

0913..174.349

6 GIÁM ĐỊNH PHÁP Y      
 

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

Đường dây nóng:

Không    
 

Điện thoại:

3.852293

   
 

Fax:

3.855832

   
 

Email:

gdpy@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Nguyễn Quang Hiền Giám đốc   0913.614879
 

Lê Thị Hồng Nga

Phó Giám đốc

 

0982.458846
 

Phòng Hành chính

 

3.852293

 
 

Fax:

 

3.855832

 
 

Email:

gdpy@angiang.gov.vn

   

VP Sở Y tế An Giang