Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 24 (từ ngày 11/6 đến 15/6/2018)

04:12 14/06/2018

Responsive image

Thứ Hai (11/6)

- Giao ban Sở Y tế

Thứ Ba (12/6)

- Tiếp đoàn giám sát Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW UBND tỉnh

Thứ Tư (13/6)

- Làm việc với đoàn Cục quản lý Môi trường - Bộ Y tế

- Dự Hội nghị về đấu thầu tập trung

- Dự Hội thảo về Dược liệu

Sở Y tế và BV Tp Long Xuyên

TP Hồ Chí Minh

TP Châu Đốc

Thứ Năm (14/6)

- Trao Quyết định bộ nhiệm cho Phó GĐ TTYT huyện Phú Tân Huyện Phú Tân

Thứ Sáu (15/6)

- Dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

- Họp thông báo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác PC HIV/AIDS

Thư viện tỉnh An Giang

HĐND tỉnh

 

VP Sở Y tế