Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo phê duyệt danh sách xét tuyển theo đơn đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2020

05:18 08/10/2020

Vào ngày 08/10/2020, Sở Y tế An Giang đã ra Thông báo số 2505/TB-SYT về việc phê duyệt danh sách xét tuyển theo đơn đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2020

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang