Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Bệnh viện tuyến tỉnh

04:57 02/05/2018

BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH
TT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHỨC VỤ ĐTCQ ĐTDĐ
1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG Đường dây nóng

0911.817995

  Địa chỉ: số 60 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, TP Long xuyên
  Điện thoại:

3.852862

   
  Fax: Không    
  Email:

benhviendkttag@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Nguyễn Thị Hạnh Giám đốc   0913.816884
 

Nguyễn Duy Tân

Phó Giám đốc  

0918.185084

  Lâm Võ Hùng Phó Giám đốc   0913.952208
  Trần Văn Lời Phó Giám đốc  

0918.565764

  Phan Văn Bé

Phó Giám đốc

 

0913.707108

  Phòng Hành chính   

3.854336

 
 

Fax

  Không  
  Email: Không    
2 BỆNH VIỆN TIM MẠCH Đường dây nóng 0967.991919
 

Địa chỉ: số 08 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

  Điện thoại:

3.854832/3.954832

   
  Fax: Không    
 

Email:

bvtm@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
 

Ths Bs. Bùi Hữu Minh Trí 

Giám đốc

3.955049

0918. 330945

  Bs. Võ Minh Chánh Phó Giám đốc 3.854834 0913. 762211
  Bs. Mai Phạm Trung Hiếu Phó Giám đốc   0918.277297
  Phòng Hành chính   3.954832  
 

Fax:

 

Không

 
  Email:

tchc.bvtm@gmail.com

   
3 BỆNH VIỆN SẢN NHI

Đường dây nóng

0961.371588

0888.361168

  Địa chỉ: số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
  Điện thoại:

3.924989

   
  Fax: Không    
  Email:

benhviensannhi@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
 

Bs. Tôn Quang Chánh 

Giám đốc

3.913247

0918.118.886

  Bs. Nguyễn Văn Ngãi Phó Giám đốc

3.912247

0913. 970.709
  Bs. Huỳnh Hoàng Huy Phó Giám đốc

3.924118

0918.118.880
  Bs. Hồ Thái Phong Phó Giám đốc   0973.456887
  Phòng Hành chính   

3.949.247

 
  Fax:   Không  
  Email:

phongtchcbenhviensannhi@gmail.com

   
4 BỆNH VIỆN MẮT - TMH - RHM Đường dây nóng 0969.201919
  Địa chỉ: 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên
  Điện thoại:

3.952285

   
  Fax: Không    
  Email:

bvmtmhrhm@angiang.gov.vn bvmtmhrhmag@yahoo.com.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Bs. Mã Lan Thanh Giám đốc  3.952640 0903.691767
  Bs. Trần Tuấn Huy Phó Giám đốc

3.952208

0913.783040
  Bs. Trần Thị Lài Phó Giám đốc 3.955037 0919.133310
  Phòng Hành chính   3.952285  
  Fax:   Không  
  Email:

ptcbv3ck@gmail.com

   
5 BỆNH VIỆN ĐKKV TỈNH Đường dây nóng

 0967.991919

  Địa chỉ: số 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc
  Điện thoại:

3.866278

   
  Fax:

3.561473

   
  Email:

benhviendkkvcd@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Nguyễn Văn Hưng Giám đốc   0913.616949
  Trần Phước Hồng Phó Giám đốc  

0913.797177

  Nguyễn Văn Ngọc Răng Phó Giám đốc   0918.611151
  Dương Hoài Phương Phó Giám đốc   0919.053102
  Phòng Hành chính   3.866278  
 

Fax:

 

3.561473

 
 

Email:

benhviendkkvcd@angiang.gov.vn

   
6 BỆNH VIỆN ĐKKV TÂN CHÂU Đường dây nóng 096 796 1919
  Địa chỉ số 485 Nguyễn Tri Phương, phường Long thạnh, TX Tân Châu
Email: benhvien.tanchau@angiang.gov.vn
 

Bs. Nguyễn Văn No

Giám đốc   0913.688.945
  Bs. Nguyễn Văn Tỷ Phó Giám đốc 3.532.318 0913. 619.517
  Phòng Hành chính   3.822.391  
    Fax 3.531.840  
7 BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH AN GIANG

Đường dây nóng

0888.59.58.52

 

Địa chỉ: Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, Tp Long Xuyên

Email: bvdkydctphcnag@gmail.com

   
  Bs. Tôn Đức Thuận Phó Giám đốc Phụ trách

3.833.111

0919.602.169

  Bs. Nguyễn Minh Tuấn

Phó Giám đốc

3.833.823

0918.277.388

  Bs. Hàng Quang Định Phó Giám đốc

3.833.855

0918.710.720

 

Phòng Hành chính

 

3.833.822

 
   

Fax

3.833.822

 
 

Email:

 bvdkydctphcnag@gmail.com

   

VP Sở Y tế An Giang