Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Tịnh Biên

02:00 18/04/2018

 
1 Phòng Y tế  
    Trưởng phòng    
  Trần Văn Đợi Phó Trưởng phòng 02963.740837 0907.267.050
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên 
  Điện thoại:

3.875269

   
  Fax:

3.740475

   
  Đường dây nóng:

0967.881919

   
  Email: ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn    
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
 

Nguyễn Văn Cứng

 Giám đốc 3.875088

0947.707.797

  Võ Văn Đưng Phó Giám Đốc   0918.420.715
  Châu Nhật Ly Phó Giám Đốc 3.741355 0918.401.178
  Phòng Hành chính   3.875002  
 

Fax: 

 

3.740475

 
  Email:

ptchc.ttytetinhbien@gmail.com