Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện An Phú

04:57 26/04/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ HUYỆN AN PHÚ
1 Phòng Y tế   
  Trần Thị Thanh Trà Phó phòng 3,826,315 0919. 007.436
  Phòng Hành chính   3,826,315  
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Đường Bờ Bắc Kinh Mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú
  Điện thoại:

3.826718

   
  Fax:

3.511578

   
  Đường dây nóng:

0967.941919

   
  Email:

ttyte.anphu@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Trần Văn Sang  Giám đốc   0918.370.935
  Nguyễn Hùng Dũng Phó Giám đốc   0918.619.890
  Lê Minh An  Phó Giám Đốc   0913.819.438
  Phòng Hành chính  

3.826718

 
 

Fax:

 

3.511578

 
  Email:

tchcttytap@gmail.com

   

VP Sở Y tế An Giang