Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

08:46 12/10/2021

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Giám đốc Sở Y tế ông Trần Quang Hiền ký ban hành Thông báo số 3341/TB-SYT về việc triệu thí sinh đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

 

Nội dung triệu tập:

1. Thí sinh có mặt đúng giờ theo thông báo.

2. Thí sinh mang theo hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế (mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ).

3. Sinh hoạt về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy ngành Y tế năm 2021.

4. Ký hợp đồng đạo tạo theo quy định của Hội đồng xét tuyển.

Chi tiết nội dung thông báo:

https://drive.google.com/file/d/11e4qufwT12wbgsjiVVaptOXEk2CyLo7L/view?usp=sharing

TCCB Sở Y tế