Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần (từ ngày 10/06 đến 14/06/2019)

10:15 13/06/2019

Thứ Hai (10/06)

- Giao ban cấp I.

- Hn triển khai hoạt động, thực hiện Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập.

- Hn trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

- Sở Y tế.

- Hội LHPN tỉnh.

Thứ Ba (11/06)

- Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán.

- UBND tỉnh.

Thứ Tư (12/06)

 

 

Thứ Năm (13/06)

 

 

Thứ Sáu (14/06)

 

 

Vp Sở Y tế