Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần (từ ngày 27/05 đến 31/05/2019)

10:10 13/06/2019

Thứ Hai (27/05)

- Giao ban cấp I.

- Dự kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

- Sở Y tế.

- UBND tỉnh.

Thứ Ba (28/05)

- Hội nghị tổng kết Đề án 190.

- Sở LĐTB & XH tỉnh.

Thứ Tư (29/05)

 

 

Thứ Năm (30/05)

- Hn trực tuyến ký kết chương trình phối hợp bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

- UBND tỉnh.

Thứ Sáu (31/05)

- Hội nghị góp ý dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH

- Tp. HCM.

Văn phòng Sở Y tế