Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo phân công sinh viên đào tạo theo hợp đồng của tỉnh tốt nghiệp năm 2023

04:42 29/09/2023

Thông báo phân công sinh viên đào tạo trình độ đại học theo hợp đồng của tỉnh tốt nghiệp năm 2023, liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế nhận Quyết định phân công nhiệm sở. Thời gian: Từ ngày 02/9/2023.

 

TCCB-Sở Y tế