Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 29 (từ ngày 16/7 đến 20/7/2018)

09:55 18/07/2018

Thứ Hai (16/07)

- Giao ban

- HN Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

- Sở Y tế

- Vp Tỉnh Ủy

Thứ Ba (17/07)

- Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

- Quán triệt NQ TW 7 khóa XII

- UBND tỉnh

- Hội trường tỉnh

Thứ Tư (18/07)

   

Thứ Năm (19/07)

   

Thứ Sáu (20/07)

- Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ

- Sơ kết 6 tháng đầu năm BV Tim Mạch

- huyệnTịnh Biên

- BV Tim mạch

Vp Sở Y tế An Giang