Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 26 (từ ngày 25/6 đến 29/6/2018)

08:00 25/06/2018

Responsive image

Thứ Hai (25/6)

- Giao ban

- Họp thống nhất nội dung thanh toán BHYT

Sở Y tế

BHXH tỉnh

Thứ Ba (26/6)

- Dự HN triển khai Thông tư 13/2018/TT-BYT

Đà Nẵng

Thứ Tư (27/6)

- Hội thảo YHCT Tp HCM

Thứ Năm (28/6)

- Dự HN sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về BHYT

Hà Nội

Thứ Sáu (29/6)

- HN trực tuyến triển khai Đề án 250 của TTg Chính phủ Cục Thi hành án tỉnh
 

VP Sở Y tế