Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần (từ ngày 13/05 đến 17/05/2019)

08:17 09/05/2019

Thứ Hai (13/05)

- Giao ban cấp I

- Sở Y tế AG.

Thứ Ba (14/05)

- Triển khai kết quả đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2018 và định hướng 2019 – 2020 cho các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng vào)

- Tp. Cần Thơ.

Thứ Tư (15/05)

- Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020".

- Trường Đại học AG

Thứ Năm (16/05)

 

 

Thứ Sáu (17/05)