Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo phân công sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2021

08:06 30/09/2021

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Hội đồng tuyển sinh đặt hàng theo trình độ đại học ngành y tế tiến hành họp phân công sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2021.

 

Sở Y tế thông báo đến các em sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2021, liên hệ phòng  Tổ chức cán bộ Sở Y tế để nhận Quyết định phân công nhiệm sở, cụ thể:

- Thời gian: Ngày 01/10/2021.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0296 3852 518

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2021

STT

Họ và chữ lót

Tên

Năm sinh

Ngành

Hộ khẩu

1

Nguyễn Huy

Thông

16-10-1997

Y đa khoa

Thành phố Long Xuyên

2

Lưu Hiếu

Thảo

10-12-1996

Y đa khoa

Thành phố Long Xuyên

3

Văng Công

Trí

07-11-1997

Y đa khoa

Thành phố Long Xuyên

4

Trần Quốc

Anh

03-12-1997

Y đa khoa

Thành phố Long Xuyên

5

Đoàn Lê Nhật

Quang

14-06-1997

Y đa khoa - Lao

Thành phố Long Xuyên

6

Trương Ngọc Lan

Thanh

01-01-1997

Y đa khoa - Phong

Thành phố Long Xuyên

7

Đỗ Ngọc Như

Thảo

12-06-1997

Y đa khoa - Pháp y

Thành phố Long Xuyên

8

Nguyễn Kim

Xuyến

05-09-1995

Răng hàm mặt

Thành phố Long Xuyên

9

Phạm Trần Ngọc

Mai

24-11-1997

Y đa khoa

Thành phố Châu Đốc

10

Lương Minh

Châu

21-02-1997

Y đa khoa

Thành phố Châu Đốc

11

Nguyễn Minh

Luân

02-08-1995

Y đa khoa

Thành phố Châu Đốc

12

Mã Vân

Phương

13-11-1996

Y đa khoa - GPB

Thành phố Châu Đốc

13

Nguyễn Huỳnh

Như

05-02-1997

Y học dự phòng

Thị xã Tân Châu

14

Võ Thị Lan

Linh

09-01-1997

Y học cổ truyền

Thị xã Tân Châu

15

Trần Duy

Khánh

06-02-1996

Răng hàm mặt

Thị xã Tân Châu

16

Lê Trọng

Nghĩa

07-06-1997

Y đa khoa - Lao

Huyện An Phú

17

Huỳnh Nhật

Huy

30-01-1996

Y học cổ truyền

Huyện An Phú

18

Nguyễn Thị Xuân

Huỳnh

17-04-1994

Y học cổ truyền

Huyện An Phú

19

Nguyễn Thị Cẩm

Tuyết

13-04-1996

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

20

Nguyễn Trung

Nhất

19-04-1997

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

21

Lê Quốc

Đạt

01-08-1997

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

22

Trần Như

Phượng

12-02-1997

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

23

Lâm Chí

Hào

02-02-1997

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

24

Huỳnh Hưng

Long

24-06-1997

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

25

La Thị Huỳnh

Như

01-01-1997

Y đa khoa

Huyện Châu Phú

26

Lê Hồng

Sang

31-01-1993

Y đa khoa - Lao

Huyện Châu Phú

27

Thái Kim

Ngân

24-04-1996

Y học dự phòng

Huyện Châu Phú

28

Mai Thị

Trang

29-06-1997

Y học cổ truyền

Huyện Châu Phú

29

Thái Kim

Tuyền

30-10-1997

Y học cổ truyền

Huyện Châu Phú

30

La Huỳnh Kim

Ngân

18-05-1996

Răng hàm mặt

Huyện Châu Phú

31

Đặng Nguyễn Tuyết

Nhi

12-09-1997

Y học dự phòng

Huyện Châu Thành

32

Huỳnh Trung

Nghĩa

11-10-1997

Y đa khoa

Huyện Chợ Mới

33

Nguyễn Văn

Tài

05-12-1997

Y đa khoa

Huyện Chợ Mới

34

Huỳnh Thị Cẩm

Ngọc

01-02-1997

Y đa khoa

Huyện Chợ Mới

35

Phan Hữu

Nghĩa

07-07-1997

Y đa khoa

Huyện Chợ Mới

36

Thái Trần Nhật

Thanh

21-02-1995

Y đa khoa

Huyện Chợ Mới

37

Trần Phước

Sang

02-01-1997

Y học dự phòng

Huyện Chợ Mới

38

Quách Bảo

Trân

19-12-1997

Y đa khoa

Huyện Phú Tân

39

Phạm Hải

Nam

14-03-1996

Y đa khoa

Huyện Phú Tân

40

Huỳnh Thị Tuyết

Mai

18-01-1996

Y học cổ truyền

Huyện Phú Tân

41

Ngô Mỹ

Nữ

14-02-1996

Y đa khoa

Huyện Thoại Sơn

42

Trần Minh

Nghĩa

27-10-1997

Y đa khoa

Huyện Thoại Sơn

43

Trần Tú

Linh

18-07-1997

Y đa khoa

Huyện Thoại Sơn

44

Huỳnh Nguyễn Điền

Đăng

24-08-1997

Y học cổ truyền

Huyện Thoại Sơn

45

Võ Thị

Yến

11-06-1996

Y đa khoa

Huyện Tịnh Biên

46

Trần Thị Ngọc

Hân

07-05-1994

Y đa khoa

Huyện Tịnh Biên

47

Nguyễn Hoài

Nhân

22-01-1997

Y đa khoa - Lao

Huyện Tịnh Biên

48

Lâm Thanh

Phong

26-09-1996

Y đa khoa - Tâm thần

Huyện Tịnh Biên

49

Neang Ni

Ta

08-11-1997

Y học dự phòng

Huyện Tịnh Biên

50

Châu Đinh Ti

Ya

02-10-1997

Y đa khoa - Tâm thần

Huyện Tri Tôn

 

Tổ chức cán bộ - Sở Y tế