Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Giám đốc Sở Y tế công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022

09:37 12/01/2023

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Giám đốc Sở Y tế ông Trần Quang Hiền đã ký và ban hành Quyết định số 09/QĐ-SYT công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB Sở Y tế

Hình ảnh