Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Sở Y tế tỉnh An Giang

04:57 02/05/2018

VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ

Địa chỉ: số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên

Email: soyte@angiang.gov.vn

TT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHỨC VỤ ĐTCQ ĐTDĐ
  Số điện thoại đường dây nóng 0969.871.919
1 Lãnh đạo Sở Y tế      
  Ts. Bs Trần Quang Hiền Giám đốc

3 854 246

0913.104.293

  Bs. Phan Vân Điền Phương Phó Giám đốc 3 855 932 0913.939.734
  Ds. Từ Hoàng Tước Phó Giám đốc 3 852 092 0913.969.121
 

Bs. Đoàn Thanh Hùng

Phó Giám đốc

3 854 245

0974.097.909

2 Văn phòng Sở Y tế      
  Bs. Phùng Hùng Cường Chánh VP

3 852 640

0913.618.396
  Ks. Nguyễn Thị Mai Huyền Phó Chánh VP 3 852 640 0918.717.669
    Fax    
3 Thanh tra Sở Y tế      
  Ds. Phạm Vĩnh Thăng Chánh Thanh tra 3 852 282 0919.999.099
  Bs. Phan Kim Ngọc Phó Chánh Thanh tra

3 852 282

0989.700.739
4 Phòng Tổ chức Cán bộ      
  Bs. Lê Bùi Thị Phụng Vân Trưởng phòng 3 852 282 0916.228.089
5 Phòng Kế hoạch Tài chính      
 

CN. Nguyễn Hữu Viên

Trưởng phòng

3 856 704

0977.008.485

 

CN. Lâm Ngọc Nguyên

Phó Trưởng phòng

 

0918.958550

6 Phòng Nghiệp vụ Y      
 

Bs. Ngô Hữu Trí

Phó Trưởng phòng

3 856 584

0918.625.055

7 Phòng Nghiệp vụ Dược      
  Ds. Đường Đại Sơn

Trưởng phòng

3 854 380

0918.167.834
  Ds. Nguyễn Thiện Đức

Phó Trưởng phòng

3 854 380 0939.815.815
8 Công đoàn Ngành Y tế      
 

Bs. Đoàn Thanh Hùng

Chủ tịch 3 852 061

0974.097.909

VP Sở Y tế An Giang