Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Kế hoạch Tổ chức hoạt động, bình xét thi đua Khối Y tế năm 2021

03:32 13/04/2021

Thực hiện Quyết định số: 421/QĐ-SYT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế về việc Quy định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Khối thi đua ngành Y tế tỉnh An Giang, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

TỔ CHỨC CÁC KHỐI THI ĐUA

Khối 1: Các phòng, ban Sở Y tế (06)

Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Nghiệp vụ Y; Phòng Nghiệp vụ Dược; Phòng Tổ chức cán bộ.

Trưởng khối: Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Phó khối: Phòng Nghiệp vụ Dược.

Khối 2: Các đơn vị Y tế chuyên ngành tuyến tỉnh (06)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC); Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - KHHGĐ; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Pháp Y và Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm.

Trưởng khối: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Phó khối: Trung tâm Giám định Y khoa.

Khối 3: Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh (06)

Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Mắt-TMH-RHM; Bệnh viện Tim mạch;  Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và  Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh.

Trưởng khối: Bệnh viện Mắt – TMH – RHM.

Phó khối: Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu.

Khối 4: Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (11)

Trưởng khối: Trung tâm Y tế huyện Phú Tân.

Phó khối: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

Khối 5: Các Trạm Y tế xã, phường,  thị trấn

Khối 4 điều hành và tổ chức các hoạt động thi đua của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang